Zdravá střeva

Aneb zjistěte více o druhém mozku našeho těla

Manželé a stanfordští vědci PhD. Justin a Ph.D. Erica Sonnnburgovi jsou průkopníky ve zkoumání velmi revoluční oblasti zkoumání lidského zdraví – mikrobioty.

V této knize se dělí o svůj příběh výchovy dětí a změny životního stylu pro zlepšení zdraví celé rodiny, který je propojen s řadou zajímavých studií o mikrobiotě. Ty ukazují, že vliv střevního prostředí na naše celkové zdraví, psychiku byl opravdu hodně opomíjen. Nejnovější výzkumy potvrzují velmi úzkou spojitost těchto sfér.

Detailním obsahem knihy se nebudu zabývat, najdete ho na na webu vydavatelství Melvil a na stránkách dalších prodejců. Proto shrnu jen základní body, jak kniha zapůsobila na mě.

Zdravá střeva

Co mě v knize zaujalo

  • Některé vazby mezi mozkem a střevem, střevem a psychikou a tím, jak moc se potenciálně dají ovlivnit určité oblasti chování i jednání, našeho zdraví, co si myslíme, že ja nám dáno. Opak je však pravdou, autoři tvrdí, že značnou část toho můžeme oblivnit právě stavem své mikrobioty.
  • Zaujaly mě výzkumy např. ohledně vlivu mikrobioty na hmotnost (nadváha, podvýživa,..), rychlost rozhodování, úzkostné stavy, vůbec vstřebávání a využití potravy.
  • Četná část knihy se věnuje tvorbě mikroioty u novorozenců, důležitosti kojení, negativnímu vlivu porodu císařským řezem a návrhem, jak i v takové situaci ovlivnit skladbu mikrobioty.
  • Vliv antibiotik na střevní prostředí je v knize také hodně popsán.
  • Pozitivní pro mě byla informace, že složení mikrobioty se dá ovlivnit i v průběhu života.
  • Zajímavé jsou v závěru knihy konkrétní tipy, jaké potraviny zařadit včetně několika snadných receptů.
  • Určitě stojí za zamyšlení vliv západního způobu života – přehnaná hygiena, málo vlákniny, stres a prostředí na mikrobiotu a potom i na naše celkové zdraví.

Co se mi naopak moc nelíbilo

  • V knize je uváděno opravdu hodně studií, takže milovnícitěchto studií si přijdou na své. Já se ráda dozvím o výsledcích, ale někdy mi popis studií přišel moc rozsáhlý a jejich četnost až příliš vysoká.
  • Řada studií vychází z pokusů na krysách, aplikovatelnost výsledků na člověka tedy je zatím ještě hudbou budoucnosti, nincméně určité směry a náhledy nám to může dát.
  • Autoři hodně začleňují do svého jídelníčku rostlinnou sacharidovou stravu a přišlo mi, že někdy až zavrhují živočišné produkty (snad kromě kefíru, …).

Celkové hodnocení a přínos

Kniha mi zase o něco zdůraznila důležitost starání se o svou mikrobiotu. Vedla mě k zamyšlení a uvedomění si, proč jsem se v dřívějších dobách, kdy se můj jídleníček skládal z potravin ne příliš bohatých na vlákninu, často i hodně průmyslově zpracovaných nebo plných cukrů, necítila a ni psychicky moc dobře a byla jsem často nemocná. Souvislost mezi zdravím, psychikou, mikrobiotou a tedy i tím, co si dáváme do úst tak subjektivě spatřuji jako značný a velmi zásadní. Jsem proto zvědavá, co další bádání v této oblasti naší psolečnoti přinese a zda opravdu bude možné léčit určité nemoci, stavy třeba transplantací mikrobioty…

Mé bodové hodnocení knihy: 7/10

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.