Ochrana osobních údajů

  1. Firma Ing. Hana Bednaříková, se sídlem Holubice 61, 683 51, IČ: 02516608 zpracovává v případě konzultace a poradenství v oblasti zdraví a životního stylu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
  • Jméno, příjmení, e-mail a vzkaz z kontaktního formuláře
  1. Jméno, příjmení, e-mail a sdělení z kontaktního formuláře je nutné zpracovat pro odpověď na dotaz/vzkaz. Tyto osobní údaje budou firmou Ing. Hana Bednaříková, se sídlem Holubice 61, 683 51, IČ: 02516608 zpracovávány po dobu 1 rok.
  2. Zpracování osobních údajů je prováděno firmou Ing. Hana Bednaříková, se sídlem Holubice 61, 683 51, IČ: 02516608 tedy správcem osobních údajů.
  3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě, spolupráci,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V Holubicích, dne 24. 5. 2018