My Projects

Vždycky jsem byla ten typ člověka, který rád pracoval na více projektech současně a to mi zůstalo do dnešního dne. Miluji svoji pestrou práci, která pro mě vlastně není úplně práce, ale součást mého života a jsem ráda za to, jakou svobodu mi dává 🙂 Své aktivity pořád prohlubuji a rozšiřuji. Ráda zapojím nové nápady a aktivní lidi, se kterými najdu společný směr v jakémkoli z mých projektů nebo najdeme společný smysl v projektu novém.

Aktuálně se věnuji těmto činnostem:

  • Provozuji poradenství pro podnikatele – zejména dotační poradenství Evropských fondů, zpracovávám žádosti o dotace
  • Pomáhám jednotlivcům rozjet své podnikání bez zbytečného rizika a investic prostřednictvím Manařerem svého života
  • Inspiruji a dávám tipy na to, jak žít zdravější a kvalitnější život

Pokud chcete zjistit více informací o některé z mých aktivit nebo se mnou spolupracovat, určitě mi napište 🙂

I have always been a person who liked work on more multiples projects at the same time and today it is the same with me.  I love my varied work, which is not really a job for me, but it is a part of my life and I like the freedom my work gives me 🙂 I continuously  expand my activities. I like to take up new ideas and active people who will find a same direction wtih me in my projects  or who I will find a common sense in a new project.

Currently I am working on these projects:

  • I provide consultancy for entrepreneurs – mainly European funds
  • I help individuals to start their business without a big risk and investment – Manage Your Life
  • I inspire and give people tips on how to live a healthier and better life – look at my INSTAGRAM

If you want to know more information about my projects or join me, do not hesitate to contact me 🙂